خبر درحال تکمیل است/

کنفرانس خبری عراقچی آغاز شد

سیاست خارجی

کنفرانس خبری عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس خبری سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان آغاز شد.