ظریف تهران را به مقصد بیروت ترک کرد

سیاست خارجی

وزیر امورخارجه برای دیدار با مقامات سیاسی لبنان به منظور گفتگو درخصوص همکاریهای دوجانبه و منطقه ای عازم بیروت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان عصر امروز تهران را به مقصد بیروت ترک کرد.

بنابر این گزارش وزیر امورخارجه در این سفر با وزیر امورخارجه رئیس جمهور و نخست وزیر و برخی از دیگر شخصیتهای سیاسی لبنان دیدار خواهد کرد.

همکاری های دو جانبه و منطقه ای همچنین مبارزه با تروریست، خشونت گرایی و فرقه گرایی و افراط گرایی در منطقه از مهمترین محورهای این سفر اعلام شده است.