عدلی منصور تاکید کرد:

ضرورت احیای گفتمان دینی در مصر/ قانون اساسی تمام ادیان را محترم شمرده است

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهور مصر بر لزوم مشارکت تمامی اقشار مردم مصر در همه پرسی قانون اساسی جدی این کشور تاکید کرد و آن را نخستین گام به سوی ایجاد یک نظام دموکراتیک پیشرفته در مصر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "عدلی منصور" رئیس جمهور مصر امروز در اظهاراتی تاکید کرد: مردم مصر باید در همه پرسی قانون اساسی جدید شرکت کنند.

وی افزود: این همه پرسی نخستین گام به سوی ایجاد نظامی دموکراتیک و پیشرفته است.

رئیس جمهور مصر در ادامه تاکید کرد: پیش نویس قانون اساسی جدید از احکام شرایع دینی سرچشمه گرفته و به تمامی ادیان احترام می گذارد.

وی افزود: تصویب قانون اساسی جدی راه را برای برداشتن گامهای جدی و واقعی در راستای برقراری دموکراسی و ایجاد ثبات در کشور فراهم می کند.

منصور با تاکید بر تداوم دولت در پیروی از مفاهیم دینی اعتدال گرایانه، افزود: مفهوم جهاد همچنان در تفکرات ما وجود دارد و ادامه مسیر جهاد نفس و تهذیب بر ما واجب است.

وی افزود: هم اکنون برای حفظ اصول اسلامی و از بین بردن نگرش طایفه گرایی باید گفتمان دینی را احیا کنیم.