گاردین: اتحادیه اروپا؛ قاطعانه مقابل تحمیل خواست انگلیس ایستاد

اتحادیه اروپا ÷,انگلیس,مهاجرت

تهران - ایرنا - گاردین گزارش داد؛ اتحادیه اروپا با قاطعیت مقابل تقاضای انگلیس در مورد اصلاح قوانین مربوط به مهاجرت در مرزهای اتحادیه ایستاد و با جدیت به سیاستمداران انگلیسی ثابت کرد که اجازه ندارند سلایق خود را بر اراده جمع در اتحادیه تحمیل نمایند.

به گزارش ایرنا، روزنامه انگلیسی گاردین روز یکشنبه گزارش داد: ˈاتحادیه اروپا ˈ با پاسخی کوبنده درخواست انگلیس برای اصلاح قانون مهاجرت و محدود کردن مقررات و ضوابط مربوط به مهاجرت را رد کرد.

برپایه این گزارش، رهبران پارلمان اروپا اعلام کرده اند که قوانین مربوط به آزادی تردد در میان مرزهای اتحادیه، به هیچ وجه قابل مذاکره نیست و هر تلاشی در تعارض با این قوانین، بی نتیجه خواهد ماند.

برپایه این گزارش، ˈمارتین شولتزˈ رئیس پارلمان اروپا در پاسخ به تقاضای ˈدیوید کامرون ˈ نخست وزیر انگلیس که خواستار منسوخ شمرده شدن پیمانهای اروپایی و از نو نگاشته شدن اصول بنیادین اتحادیه است، اظهار داشت: ˈ درخواستهای انگلیس برای ورود اصلاحات در اتحادیه را جدی می گیریم اما تجدید نظر در مورد قوانین مربوط به تردد آزاد در مرزهای اتحادیه به هیچ وجه قابل قبول و این مقررات قابل مذاکره نیستˈ.

شولتز که یک سیاستمدار سوسیال دمکرات از آلمان است ضمن بیان نقطه نظر فوق اشاره کرد که پیشنهادهای نخست وزیر انگلیس در مورد لزوم ورود اصلاحاتی به قوانین اتحادیه را مورد توجه قرار خواهد داد و خواستار باقی ماندن انگلیس در اتحادیه است.

وی تصریح کرد که مشتاق است انگلیس در اتحادیه بماند و در سیاست گذاری در همه موضوعات مطرح در این محدوده اعم از موضوع تغییرات جوی تا بازار انفرادی و سیاستهای توسعه ای فعالانه مشارکت داشته باشد.

وی به این نکته هم اشاره کرد:ˈ ما ترجیح می دهیم انگلیس در داخل اتحادیه در ایجاد اصلاحات در آن نقش داشته باشد نه اینکه یک دستش در اصلاحات باشد و دست دیگرش بر روی دریچه فرارˈ.

رئیس پارلمان اروپا توضیح داد که به غیر از انگلیس چند کشور دیگر عضو اتحادیه هم ایرادهایی را بر قوانین مهاجرت این اتحادیه وارد دانسته اند اما این قانون یکی از موارد موفقیت اتحادیه بوده است و این اصل از اصول بنیادین اتحادیه هم نظیر سایر اصول مانند انتقال آزاد کالا و خدمات و سرمایه قابل مذاکره نیست.

وی متذکر شد که هرگونه تجدید نظر در این قوانین موکول به رای اجماع کامل همه اعضاء اتحادیه است ضمن آنکه پارلمان اروپا هم باید آن را امضا کند تا تقریباˈ قانونی باشد مانع شونده.

به نوشته گاردین، 95 تن از اعضاء محافظه کار پارلمان انگلیس با ارسال نامه ای به کامرون از او تقاضا کرده اند که پارلمان دارای حق وتوی همه قوانین اتحادیه اروپا در همه ابعاد آن باشد.

از نمونه قوانین مورد نظر این نمایندگان قوانین مربوط به حقوق بشر، منفک ساختن تجارت از بند قوانین دست و پاگیر اتحادیه اروپا و بدست گرفتن تصدی امور مربوط به مهاجران.

گاردین سپس تصریح می کند: برخورد قاطع اتحادیه اروپا با درخواست انگلیس، بیانگر عزم این اتحادیه برای ایستادگی مقابل خواستهای بی امان انگلیس در خصوص قانونگزاری جدید در مورد مهاجرت است .

اتحادیه اروپا در حقیقت با این ایستادگی مصمم است به سیاستمداران انگلیسی تفهیم کند اجازه ندارند سلیقه خود را بر اراده جمع کشورهای عضو اتحادیه تحمیل کنند و حتی برای پیشبرد مقاصدشان تهدید به خروج از اتحادیه کنند.

به نوشته گاردین، اواخر امسال رئیس جدیدی برای کمیسیون اروپا و جایگزین ˈخوزه مانوئل باروسوˈ انتخاب خواهد شد.

نامزدهای احتمالی عبارتند از: ˈویویان ریدینگ ˈ نایب رئیس انگلیسی کنونی کمیسیون اروپا که موافق نظر کامرون در اصول مهاجرت است و می گوید که قوانین اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت ضربه ای جبران ناپذیر بر اقتصاد انگلیس وارد آورده است.

سایر نامزدها عبارتند از: ˈژان - کلود جانکرˈ نخست وزیر سابق لوگزامبورگ و ˈگی فرهوفشتاتˈ نخست وزیر سابق بلژیک.

http://www.theguardian.com/world/2014/jan/12/brussels-slaps-down-threats-immigration

مترجمام/1591** 1514
کد N55605