آمریکا و خط قرمز چین در باره تقویت نظامی تایوان

چین تایوان آمریکا,جنگنده های اف 35,نشریه دیپلمات

تهران – ایرنا - نشریه اینترنتیˈدیپلماتˈ فروش جنگنده های پیشرفته آمریکایی به تایوان را خط قرمز روابط واشنگتن و پکن دانست و تاکید کرد آمریکا با دریافت پیام قاطع چین، در تلاش برای مدیریت روابط خود با پکن در عین تداوم حمایت تسلیحاتی از تایوان، جنگنده های اف-35 را به تایپه نخواهد فروخت.

به گزارش ایرنا، نشریه اینترنتی ˈدیپلماتˈ در تازه ترین گزارش خود به قلم ˈشانون تیزیˈ، یکی از سردبیران این نشریه آسیایی در مقاله ای با عنوان ˈچرا آمریکا به تایوان جنگنده های پیشرفته نخواهد فروخت؟ˈ نوشت: ˈمدتهاست که این دیدگاه در پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) وجود داشته است که توان دفاع هوایی تایوان رو به افول است و با در نظر گرفتن احتمال خرید جنگنده های ˈسوخوی-35ˈ از روسیه توسط چین، آمریکا باید جنگنده های ˈاف-35ˈ به تایوان بفروشد اما احتمال این اقدام بسیار ناچیز است.ˈ

تایوان، عضوی از سازمان تجارت جهانی است که چین آن را بخشی از خاک خود می داند. این سرزمین توسط تنگه تایوان، از کشور چین جدا می شود و 75درصد آن کوهستانی است و ارتفاع بلندترین نقطه آن به سه هزار و 950 متر می رسد.

آمریکا که راهبرد بازگشت نظامی به منطقه آسیا و اقیانوسیه و مهار چین را دنبال می کند سناریوهای گوناگونی از جمله دامن زدن به اختلافات سرزمینی و برگزاری رزمایشهای مشترک با کشورهای منطقه به اجرا در آورده است.

نویسنده این مقاله که به طور تخصصی درباره چین و روابط خارجی و سیاست و اقتصاد داخلی این کشور می نویسد در ادامه خاطر نشان کرد که هیچ یک از روسای جمهوری آمریکا از زمان ˈجرج بوش پدرˈ با فروش جنگنده های پیشرفته به تایوان موافقت نکرده اند و اگر هم این تصمیم اتخاذ شده تحت شرایط خاصی صورت گرفته است. مثلا وقتی بوش در سال 1992 (1371) و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، با فروش جنگنده های ˈاف-16ˈ به تایوان موافقت کرد، در صدد جلب موافقت و آرای داخلی برای افزایش شانس موفقیت خود در انتخابات بود.

دیپلمات، تکرار این سناریو را نامحتمل دانست و نوشت: ˈاینکه آمریکا 20 سال است به تایوان جنگنده جدیدی نفروخته، تصادفی نیست و تایوان نیز در مقابل از این رویکرد واشنگتن انتقاد کرده و برنامه های مصوب آمریکا را در باره افزایش توان نظامی خود ناکافی توصیف کرده است.

کنگره نیز به طور مستمر از فروش جنگنده به تایوان پشتیبانی کرده است اما هیچ کدام از این شکایتها و فشارها نتوانسته دولت آمریکا را متقاعد کند که جنگنده های پیشرفته تر به تایوان بفروشد.

مثلا در سال 2011، سناتور ˈرابرت مندزˈ و 45 تن از همکاران وی طی نامه ای به ˈباراک اوباما اوباماˈ، رییس جمهوری آمریکا را ترغیب کردند که فروش جنگنده های ˈاف-16 سی/دیˈ را به تایوان تسریع کند اما چند ماه بعد اوباما این توصیه را نادیده گرفت.

اکنون نزدیک به هشت سال است که درخواست رسمی تایوان از آمریکا برای خرید این جنگنده ها همچنان بی پاسخ مانده است.ˈ

دیپلمات در توضیح علت خودداری دولت آمریکا از تجهیز ناوگان دفاع هوایی تایوان به جت های جنگنده نوشت: ˈاز زمانی که ˈنیکسونˈ، (رییس جمهوری پیشین آمریکا) در اوایل دهه 1970 میلادی راه عادی سازی روابط ایالات متحده با چین را در پیش گرفت، روابط با این کشور و کشورهای پیرامون آن به بخش اساسی سیاست خارجی کاخ سفید تبدیل شد و تایوان و مسئله فروش اسلحه به این جزیره در کانون ملاحظات روابط آمریکا و چین قرار دارد.

از سال 1979 تاکنون، آمریکا سعی کرده است در عین حفظ تعهد خود مبنی بر تقویت توان دفاعی تایوان، روابط پکن و واشنگتن را بر هم نزند.ˈ

نویسنده این مقاله که پیش از این محقق ˈبنیاد سیاست آمریکا-چینˈ بوده، برای تایید مدعای خود به مفاد ˈمصوبه روابط با تایوانˈ در سال 1979 (1357) در زمان ریاست جمهوری نیکسون و ˈبیانیه مشترک سال 1982ˈ (1361) آمریکا با چین در دوران ریاست جمهوری ˈرونالد ریگانˈ، اشاره کرد که طی آنها آمریکا ضمن تضمین تجهیز تایوان با تجهیزاتی که ماهیت ˈدفاعیˈ دارند، به چین تعهد داد که کیفیت یا کمیت کمک های نظامی خود را به تایوان از زمان برقراری روابط دیپلماتیک با چین افزایش نخواهد داد. از سوی دیگر، آمریکا در سال 1982 طی یک پیمان شش ماده ای به تایوان نیز تضمین داد که واشنگتن برای خاتمه فروش تجهیزات نظامی به تایوان زمان تعیین نخواهد کرد و برای تصمیم گیری در خصوص فروش اسلحه به تایوان با چین مشورت نخواهد کرد.

دیپلمات، ضمن ˈمتناقضˈ توصیف کردن این تصمیمات کاخ سفید، این رویکرد را روش آمریکا برای حفظ تعادل بین چین و تایوان دانست و تاکید کرد: ˈدلیلی ندارد که دولت آمریکا بخواهد با فروش جنگنده های ˈاف-35ˈ به تایوان این رویه را کنار بگذارد. حتی زمانی که ˈبیل کلینتونˈ که تقریبا با رویکردی ضد چینی به ریاست جمهوری رسید، سکان دولت آمریکا را در اواسط دهه 1990 به دست گرفت، از فروش جنگنده به تایوان خودداری کرد و این در حالی است که در آن زمان چین در محاسبات سیاسی و اقتصادی آمریکا به اندازه اکنون دارای اهمیت نبود.ˈ

نویسنده این مقاله، ضمن استناد به ˈگزارش گروه تحقیقاتی کنگرهˈ درباره تسلیحاتی که آمریکا از سال 2000 تاکنون به تایوان فروخته است تاکید کرد:

ˈآمریکا تقریبا همه چیز غیر از جت های جنگنده به تایوان فروخته و واضح است که به این رویه ادامه خواهد داد و تایوان را رها نخواهد کرد. این کار آمریکا بر روابط چین با این کشور تاثیر منفی گذاشته و به قطع روابط نظامی دو جانبه در سال 2010 منجر شد اما از سوی دیگر دولت آمریکا با تاکید بر تسلیحاتی که به تایوان ˈنفروختهˈ و ˈنوعˈ تسلیحات فروخته شده، رابطه خود را با پکن و تایپه مدیریت می کند.

در واقع، فروش هواپیماهای جنگنده به تایوان واکنش شدید چین را در پی خواهد داشت و آمریکا تاکنون از عبور از این خط قرمز خودداری کرده است.ˈ

شانون تیز نوشت: ˈفروش تسلیحات به تایوان به غیر از تبعات کارکردی که دارد، دارای تبعات نمادینی نیز هست. این گونه داد و ستدها نشانه های عینی حمایت آمریکا از این جزیره است. از سوی دیگر هر معامله تسلیحاتی آمریکا با تایوان این معنا را برای چین تداعی می کند که واشنگتن در پی مهار پکن است و به منافع اساسی چین احترام نمی گذارد.

جت های جنگنده در این خصوص بسیار معنادار هستند و به همین خاطر است که آمریکا بیش از بیست سال است از فروش هواپیماهای جنگنده به تایوان خودداری کرده است.

فروش ˈاف-35ˈ به تایوان به معنای چرخش کامل رویکرد کاخ سفید در قبال پکن خواهد بود. چنین اقدامی در دو سوی اقیانوسیه نه تنها به معنای شکل گیری سطح جدیدی از حمایتها از تایوان توسط آمریکا خواهد بود بلکه به عنوان آغاز روند جدیدی از خصومت بین چین و آمریکا نیز تعبیر خواهد شد.ˈ

مترجمام**9330**1577

Shannon Tiezzi
کد N55604