سازمان بازرسی خبرداد:

تعقیب کیفری 12 مدیر یک وزارت‌خانه به دلیل نقض قانون

سایر حوزه ها

12 مدیر یک وزارتخانه به دلیل نقض قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری به دادستان عمومی و انقلاب تهران جهت تعقیب کیفری معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: در بازرسی از یک وزارتخانه و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن، موضوع قراردادهای منعقده با یکی از مؤسسات فرهنگی،‌ورزشی و رفاهی غیردولتی، بررسی و مشخص شد 12 مدیر این وزارت‌خانه در قراردادهای منعقده مداخله داشتند.
 
سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای این مدیران را جهت تعقیب کیفری به دادستان عمومی و انقلاب تهران معرفی کرد. گفتنی است طبق قانون وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت حق مداخله در معاملات دولتی و کشوری را ندارند.