محکومیت تداوم اقدامات تجاوزکارانه صهیونیستها در فلسطین از سوی سخنگوی وزارت خارجه

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به تداوم اقدامات نامشروع و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در احداث شهرک های صهیونیست نشین تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تصمیم رژیم صهیونیستی برای استمرار و توسعه شهرک سازی را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به تداوم اقدامات نامشروع و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در احداث شهرک های صهیونیست نشین تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تصمیم رژیم صهیونیستی برای استمرار و توسعه شهرک سازی را به شدت محکوم می نماید و از سازمان ملل متحد، نهادهای حقوقی، بین المللی و بشردوستانه درخواست می نماید که در مقابل این اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه صهیونیست ها واکنش جدی نشان داده و این روند را متوقف نمایند.

مرضیه افخم تاکید کرد: تصمیم جدید رژیم صهیونیستی مبنی بر تداوم شهرک سازی در سرزمین های اشغالی نشانه محکمی بر استمرار تجاوزگری های این رژیم علیه مردم مظلوم فلسطین ارزیابی می گردد و سابقه و عملکرد تجاوزگرانه این رژیم خط بطلانی بر همه طرح ها و اقدامات سازش کارانه است.