یک مقام حزبی ترکیه از نخست وزیر این کشور انتقاد کرد

معصوم ترکر,حزب دمکرات چپ

آنکارا - ایرنا - ˈمعصوم ترکرˈ رهبر حزب ˈدمکرات چپˈ ترکیه با متهم کردن ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر این کشور گفت: حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در پی تاسیس ˈدولت عمیق پشت پرده ˈ است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، رهبر حزب دمکرات چپ در یک سخنرانی با اشاره به تنش سیاسی ناشی از رسوایی مالی در ترکیه و در پی آن عزل شماری از نیروهای پلیس شهرهای مختلف این کشور توسط دولت آنکارا افزود: در تاریخ ترکیه چنین تصفیه ای در بین نیروهای پلیس وجود نداشته است.

وی با عنوان اینکه دولت آنکارا تا چندی پیش از نیروهای پلیس ترکیه به عنوان قهرمان یاد می کرد، گفت: در جریان تظاهرات مردمی در تابستان گذشته در ترکیه، نخست وزیر به صراحت از نیروهای پلیس حمایت می کرد، ولی اکنون اقدام به عزل روسای شعبات مختلف پلیس کرده است.

ترکر با انتقاد از طرح پیشنهادی حزب حاکم عدالت و توسعه در مورد تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانهای ترکیه اظهار داشت: این تغییرات قوه قضاییه را وابسته به دولت می کند و آنانی که سخن از دولت موازی به میان می آورند، خود در صدد احداث دولت پشت پرده هستند.

رهبر حزب دمکرات چپ در پی بروز تنش سیاسی و رسوایی اقتصادی در ترکیه خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام در این کشور شد.

وی با تاکید بر اینکه اعتبار ترکیه در صحنه های داخلی و بین المللی از بین رفته است و فضای بی اعتمادی در ترکیه حاکم شده، بار دیگر خواستار استعفای فوری رجب طیب اردوغان نخست وزیر و برگزاری انتخابات زود هنگام در این کشور شد.

رهبر حزب دمکرات چپ ترکیه با اشاره به تصفیه گسترده مدیران ادارات پلیس شهرهای مختلف ترکیه پس از بازداشت های هفته گذشته به اتهام فساد و ارتشاء گفت: باید از مدیران پلیس و دادستانی که موارد فساد مالی و ارتشاء را افشا کردند، تشکر کرد.

وی افزود: مقامات دولتی ترکیه اسناد پرداخت رشوه را به عنوان اسناد دولتی محرمانه ارزیابی کرده و مانع از افشای آنها می شوند.

چندی پیش بیش از ۵۰ نفر از بازرگانان و مقامات دولتی ترکیه همچنین فرزندان دو نفر از وزیران سابق دولت اردوغان به اتهام دست داشتن در فساد اقتصادی بازداشت شدند.

خاورم**۲۰۱۲**۲۳۰**1651
کد N55186