حکیمی‌پور در گفت‌وگو با ایلنا:

وحدت رویه رویكرد اطلاح‌طلبان در انتخابات آتی است

سیاست داخلی

قرار بر این است كه برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی، در طیف اصلاح طلبان سازو کاری برای لحاظ کردن نظرات طیف‌های مختلف در نظر گرفته شود.

عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با تاکید بر اینکه ما نگاه  اصلاح‌طلبان به انتخابات مجلس، نگاهی جناحی و خطی نیست،تصریح کرد: اصلاح طلبان با در نظر گرفتن منافع ملی و جمعی در انتخابات آینده مجلس به اصولگرایان معتدل و نیز افرادی که در طیف اصلاح طلبان حضور ندارند اما نزدیک به اصلاح طلبان هستند و در چارچوب منافع و وحدت ملی حرکت می‌کنند نیز نظر دارند.

احمد حکیمی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پیش بینی خود از رویكرد اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده مجلس، ضمن زود هنگام دانستن بحثهای انتخاباتی اظهار داشت: با توجه به سازوکارهایی که اصلاح‌طلبان از چندین سال پیش در پیش داشته‌اند هدف این است که در مورد مسائل مختلف و از جمله انتخابات با وحدت رویه پیش بروند.

عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در توضیح این مطلب افزود: قرار بر این است که  برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی، در طیف اصلاح طلبان سازوکاری برای لحاظ کردن نظرات طیف‌های مختلف در نظر گرفته شود.

وی همچنین در  واكنش به برخی اخبار مبنی بر اینكه آیا دو طیف کارگزاران و اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس قرار است فهرست واحدی داشته باشند یا خیر، گفت: این دو نهاد در قالب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای مشورتی اصلاح طلبان کاملا هماهنگ با هم به پیش می‌روند و ساز و کار اصلاح طلبان را مشخص می‌کنند.

حکیمی‌پور با تاکید بر اینکه ما  نگاه اصلاح‌طلبان به انتخابات مجلس جناحی و خطی نیست، تصریح کرد: اصلاح طلبان با در نظر گرفتن منافع ملی و جمعی در انتخابات آینده مجلس به اصولگرایان معتدل و نیز افرادی که در طیف اصلاح طلبان حضور ندارند اما نزدیک به اصلاح طلبان هستند و در چارچوب منافع و وحدت ملی حرکت می‌کنند نیز نظر دارند.

کد N55134