پزشکیان با انتقاد حجم سوالات مجلس از وزرا‎‎؛

نمایندگان در دولت گذشته كجا بودند؟

مجلس

زمانی که دولت گذشته تورم 50 یا 60 درصدی را به وجود آورد و 2400 وعده و مصوبه تصویب کرد و به آنها عمل نکرد و حتی 75 درصد از اعتبارات طرح‌ها را در نظر نگرفته بود این نمایندگان کجا بودند؟

نماینده‌ی مردم تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: با توجه به اینكه مدت کمی که از زمان آغاز کار دولت می گذرد این حجم سوالات و کارت زرد‌ها به دولت منطقی نیست.

مسعود پزشکیان در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با انتقاد از افزایش حجم سوال های نمایندگان از وزرا گفت: یک وقت سوالات منطقی است و برای رفع ابهام و یا تذکر به وزیر نیاز است و در قانون نیز آمده است‎؛ اما اکنون که این مدت کم از زمان آغاز کار دولت می گذرد این حجم سوالات و کارت زرد ها منطقی نیست.

وی تصریح کرد: زمانی که دولت گذشته تورم 50 یا 60 درصدی را به وجود آورد و 2400 وعده و مصوبه را عمل نکرد و حتی 75 درصد از اعتبارات طرح ها را در نظر نگرفته بود، این نمایندگان کجا بودند؟

نماینده‌ی مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس افزود: بجای اینکه نمایندگان چالش‌های موجود را ناشی از اقدامات دولت یازدهم بدانند باید یقه‌ی آن آدمی را بگیرند که هزاران وعده داده ولی پول نداشته است.

وی ادامه داد: در برابر دولتی که 8 سال موجب رشد فساد و فقر در جامعه بود سکوت کردند، اما دولتی که چند ماه نیست بر سر کار آمده است را مرتبا به چالش می کشند.

کد N55060