تاکید کمیسیون تلفیق بر واگذاری سریع سهام هلدینگ خلیج فارس و معادن/ دولت تا پایان هفته تبصره هدفمندی را به تلفیق ارائه دهد

مجلس

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به پایان بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه دولت باید تا پاتان این هفته تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها و فهرست شرکت های در حال واگذاری را به کمیسیون تلفیق ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامرضا کاتب ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسات گذشته بخش رابطه بودجه و خصوصی سازی بررسی شد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سال 92 دولت باید 37 هزار میلیارد تومان از فروش سهم الشرکه دستگاههای دولتی طبق قانون مالیات ها درآمد به دست می آورد که این رقم در اصلاحیه قانون بودجه به 25  هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

کاتب اظهار داشت: در سال 92 چون تغییر دولت داشتیم رویکرد دولت جدید نیز به فروش اموال دولتی و خصوصی سازی تغییر کرد و تاکید شد که هم سهام شرکت های به فروش برسد و هم مدیریت شرکت ها به بخش خصوصی واگذار شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: دولت یازدهم واگذاری ها را کند کرده و عملکرد خصوصی سازی تا امروز کمتر از هزار میلیارد تومان است.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد دولت و مجلس بر لزوم خصوصی سازی است گفت:  کمیسیون تلفیق با اصلاح بندی از لایحه بودجه تاکید کرد که سهام هلدینگ خلیج فارس به سرعت واگذار شود تا بخشی از درآمدهای سال 1393 از این طریق تحقق یابد.

نماینده مردم گرمسار اظهار داشت: واگذاری حقوق مالکانه و حق بهره برداری معادن در حال بهره برداری فعال یا غیرفعال نیز از مصوبات امروز کمیسیون تلفیق بود.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون تلفیق در راستای کمک به عشایر و تولید کنندگان در اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به سازمان عشایری اجازه دادند کلیه فروشگاه ها، جایگاه های سوخت و انبارهایی را که اختیار دارند به صورت مزایده واگذار کنند و 100 درصد وجوه حاصل از این درآمدها را نیز دولت باید در اختیار سازمان عشایری قرار دهد.

کاتب گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد مالیات حقوق کلیه کارکنان بنگاه های در حال واگذاری طبق نرخ مالیات سال قبل محاسبه شود تا واگذاری ها و پرداخت مالیات ها به تعویق نیافتد.

وی ادامه داد: پرداخت مالیات سود شرکت های دولتی که بر اساس قانون باید به صورت یک دوازدهم ماهانه به حساب خزانه دولت واریز می شد، کمیسیون تلفیق سازمان مالیاتی را مکلف کرد که این سود را ماهیانه از شرکت های دولتی کسر کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق  اظهار داشت: به دولت اجازه داده شد که واحدهای فرهنگی- اجتماعی و خدماتی و همچنین اماکن ورزشی را واگذار کرده و درآمدش از این بخش را به شهرستان های مربوطه اختصاص دهد. البته مقرر شد در مناقصه واگذاری در شرایط مساوی اولویت با هیات های ورزشی باشد.

کاتب در پایان گفت: کمیسیون تلفیق در پایان بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه است و دولت باید ظرف این هفته فهرست شرکت های در حال واگذاری و همچنین تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها را که باید در بخش های درآمدی بررسی شوند به کمیسیون تلفیق ارائه دهد.