رویترز:

آژانس اتمی به دنبال تاسیس دفتر موقت در ایران است

ایران در جهان

یک رسانه غربی گزارش داد آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستای توافق ایران و کشورهای 1+5 به دنبال افزایش نظارت خود بر تاسیسات هسته ای ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک منبع آگاه در وین از تمایل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اعزام بازرسان بیشتر به ایران خبر داد. به ادعای منبعی که رویترز، نامش را فاش نکرده، این اقدام با هدف نظارت بیشتر بر تاسیسات هسته ای ایران در راستای توافق این کشور با غرب برای محدود کردن فعالیت های هسته ای انجام می شود.

به گفته این دیپلمات در پی توافق هسته ای ایران و کشورهای 1+5 در بیست و چهارم نوامبر آژانس بین المللی انرژی اتمی تمایل خود را برای اعزام بازرسان بیشتر و نیز بررسی احتمال ایجاد یک دفتر موقت در اعلام کرده است.  

این در حالی است که بازرسان انرژی اتمی به طور مستمر در حال سفر به ایران و بازدید از تاسیسات هسته ای هستند. گفتنی است با توجه به توافق ایران و اعضای شورای امنیت سازمان ملل انتظار می رود پرونده هسته ای ایران از این شورا به آژانس بین المللی انرژی اتمی، جایی که مرجع قانونی نظارت و رسیدگی به فعالیت های هسته ای در جهان است، بارگردد.