یک رسانه سعودی :

ایران نقش اساسی در پیشبرد روند تشکیل دولت لبنان دارد

آفریقا و خاورمیانه

یک روزنامه سعودی در گزارشی به نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران در پیشبرد روند تشکیل دولت لبنان که به تازگی تحولاتی مثبت را شاهد بوده، اذعان کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه سعودی الحیات در گزارشی نوشت: نباید عوامل منطقه ای و شرایط بین المللی را در پیشرفت ایجاد شده در موضوع تشکیل دولت تشکیل لبنان نادیده گرفت.

این روزنامه همچنین وضعیت پرنوسان امنیتی در لبنان پس از ترور "محمد شطح" و انفجار تروریستی حاره حریک(در جنوب بیروت) را نیز از دیگر مسائل مهم در پیشبرد روند تشکیل دولت دانسته است.

در ادامه این گزارش آمده است: منابع نزدیک به مذاکرات و رایزنیها درباره تشکیل دولت لبنان معتقدند که ایران نقش اساسی را در نرمش ایجاد شده در مواضع همپیمانان خود در لبنان (در روند تشکیل دولت جدید) دارد.

بنابراین گزارش، تهران هم اکنون کاهش سطح تنشها در لبنان را با توجه به شرایط بین المللی و منطقه ای مورد توجه قرار داده است.