فرامرزیان در گفتگو با ایلنا:

اصلاح‌طلبان برای انتخابات آتی لیستی واحد خواهند داشت

سیاست داخلی

اینکه اصلاح طلبان رویکردشان راجع به برخی از اصولگرایان باشد یا خیر به برنامه‌های آینده اصلاح طلبان بستگی دارد. / آنچه برای اصلاح طلبان از اهمیت زیادی برخوردار است این است که مجلس آینده یک مجلس کاملا خردگرا با رفتاری معتدل و مناسب در راستای خیر و صلاح جامعه ایران و نظام جمهوری اسلامی باشد.

دبیر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تاكید كرد: آنچه مسلم است مجموعه اصلاح طلبان در برنامه‌‌ای منسجم با هم یک لیست مشترک خواهند داشت.

ژاله فرامرزیان در گفتگو با خبرنگار ایلنا،  در خصوص برنامه‌های انتخاباتی اصلاح طلبان اظهار داشت: در حال حاضر گفتگو درباره بستن لیست انتخاباتی بسیار زود است، اما آنچه مسلم است مجموعه اصلاح طلبان در برنامه‌‌ای منسجم با هم یک لیست مشترک خواهند داشت.

دبیر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ممکن است در لیست انتخاباتی اصلاح طلبان چهره‌های اصولگرای نزدیک به اصلاح طلبان نیز حضور داشته باشند یا خیر گفت: اینکه اصلاح طلبان رویکردشان راجع به برخی از اصولگرایان باشد یا خیر به برنامه‌های آینده اصلاح طلبان بستگی دار د.

وی در خصوص همکاری دو طیف کارگزاران و اصلاح طلبان در ارائه یک فهرست واحد و مشترک از نامزدهای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی ضمن اصلاح طلب دانستن طیف کارگزاران خاطرنشان کرد: کارگزاران عضو رسمی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هستند و بنابراین جدا از جریان اصلاح طلب محسوب نمی‌شوند

فرامرزیان با بیان اینکه ما در انتخابات آینده مجلس نگاه‌مان به دولت خواهد بود، تاکید کرد: اصلاح طلبان هر آنچه در توان دارند در تقویت جایگاه و تحقق برنامه‌های دولت به کار خواهند گرفت.

دبیر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تصریح کرد: آنچه برای اصلاح طلبان از اهمیت زیادی برخوردار است این است که مجلس آینده یک مجلس کاملا خردگرا با رفتاری معتدل و مناسب در راستای خیر و صلاح جامعه ایران و نظام جمهوری اسلامی باشد.

فرامرزیان در ادامه افزود: اینکه مشخصا چه کسانی در لیست انتخاباتی اصلاح طلبان وجود داشته باشند از اولویت اصلاح طلبان محسوب نمی‌شود، بلکه انچه برای اصلاح طلبان از اولویت برخوردار است خیر و صلاح مردم و کشور است.

کد N54817