کاخ ریاست جمهوری افغانستان:

زندانیان بگرام بیگناه بوده و بی دلیل زندانی شده اند

آسیا اقیانوسیه

همزمان با انتشار گزارشها درباره محاکمه زندانیان بدون ادله کافی از سوی آمریکا، کاخ ریاست جمهوری افغانستان اکثر زندانیان زندان بگرام را بیگناه خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بر اساس بیانیه کاخ ریاست جمهوری افغانستان اکثر زندانیان زندان بگرام در 50 کیلومتری شمال شهر کابل بیگناه بوده و تنها 16 نفر از 88 زندانی باید محاکمه شوند.

این درحالیست که دولت آمریکا آنها را جنایتکارانی خطرناک توصیف کرده که در فعالیت های تروریستی از جمله کشتار نیروهای امنیتی و شهروندان افغانی نقش داشته اند.

این در حالی است که دولت افغانستان اعلام کرده 45 نفر از افراد بازداشت بیگناه بوده و هیچ مدارکی وجود ندارد که نشان می دهد این افراد متهم به ارتکاب فعالیتهای تروریستی هستند.

دولت افغانستان چند روز گذشته 600 زندانی را از زندان بگرام آزاد کرد که انتقادهای واشنگتن را به همراه داشت و دولت آمریکا این اقدام را ناقض توافقنامه میان دو کشور هنگام واگذاری مسئولیت برقراری امنیت به این کشور در مارس 2013 خواند.