نقوی حسینی در گفتگو با مهر:

دو فراکسیون رهروان و اصولگرایان در آینده به هم نزدیک تر می شوند/ فراکسیون رهروان همچنان اکثریت مجلس را در اختیار دارد

مجلس

عضو شورای مرکزی رهروان ولایت با بیان اینکه تعامل و انسجام دو فراکسیون رهروان ولایت و اصولگرایان مجلس در آینده خیلی بیشتر و قوی تر خواهد شد گفت: برنامه های دو فراکسیون به هم نزدیک است و درتصمیم گیری های سیاسی پارلمان و خارج از پارلمان این دو فراکسیون به هم نزدیک تر می شوند.

سید حسین نقوی حسینی عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: دو فراکسیون رهروان ولایت و اصولگرایان فراکسیون های اکثریت مجلس هستند و جلسات آنها به طور مستمر تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه تعامل و انسجام این دو فراکسیون در آینده خیلی بیشتر و قوی تر خواهد شد گفت:برنامه های دو فراکسیون به هم نزدیک است و درتصمیم گیری های سیاسی پارلمان و خارج از پارلمان این دو فراکسیون به هم نزدیک تر می شوند.

وی در پاسخ به این سوال که علت جدا شدن برخی اعضاء فراکسیون رهرون ولایت چیست؟گفت: کسی از فراکسیون جدا نشده و هنوز فراکسیون رهروان و لایت اکثریت مجلس را در اختیار دارد.

به گزارش مهر، پیش از این منصور حقیقت پور عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت در مصاحبه با مهر اعلام کرده بود، این فراکسیون شیرازه لازم برای مدیریت را ندارد و اعضا به جای فراکسیونی عمل کردن آتش به اختیار هستند.

این عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت با بیان اینکه مدتی است که در جلسات فراکسیون حاضر نمی شوم گفت: از وقتی که مسئولان فراکسیون میزبان هیات پارلمانی اروپا شدند و آن افتضاح به بار آمد دیگر در جلسات فراکسیون شرکت نمی کنم. 
 
هیات پارلمانی اروپا در مدت حضورش در ایران با نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار داشت.