لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

شورای نگهبان,لایحه مبارزه باقاچاق

تهران- ایرنا- شورای نگهبان لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1392/10/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

هم چنین در نامه شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی به عنوان تذکر آمده است که ماده 74 که مورد تصویب قرار گرفته در متن ارسالی رییس محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان مصوبه قبلی، عبارت «ضمن اصرار بر مصوبه قبلی مجلس نسخ» وجود ندارد و با استحضار به این که ماده 74 قبلی مورد تصویب قرار گرفته است، این مصوبه فاقد اشکال تشخیص داده شد.

لایحه یک فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هفدهم دیماه 90 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که پس از 9 مرتبه مکاتبه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در نهایت مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سیام(1)1429 ** 1418
کد N54481