معاون سیاسی وزیر کشور:

استانداران و فرمانداران کشور با دقت انتخاب شده اند

سیاست داخلی

در انتخاب استانداران و فرمانداران دقت را فدای سرعت نکرده ایم و انتصابات در وزارت کشور با بررسی دقیق و کارشناسی همراه بوده است.

معاون سیاسی وزیر کشور در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر انتصابات بی حد و اندازه در این وزارتخانه، گفت: انتصاب استانداران، معاونان استاندار و فرمانداران کشور در دولت یازدهم با طمانینه، آرامش و دقت انجام شده است.

به گزارش ایلنا، سید کاظم میرولد معاون سیاسی وزیر کشور افزود: در انتخاب استانداران و فرمانداران دقت را فدای سرعت نکرده ایم و انتصابات در وزارت کشور با بررسی دقیق و کارشناسی همراه بوده است.

وی اظهار داشت: دولت نهم از ابتدای فعالیت خود تا چهارم دی ماه 1384، 67 معاون استاندار منصوب کرده بود، این در حالی است که در دولت یازدهم تا چهارم دی ماه جاری 45 معاون استاندار منصوب شده اند.

معاون سیاسی وزیر کشور، ارتباط و تعامل با مردم، اعتدال، کارآمدی، پاکدستی و برخورداری از تجربه مفید را از جمله رویکردهای مورد نظر برای انتخاب استانداران، معاونان استاندار و فرمانداران کشور عنوان کرد.

میرولد با تاکید بر این که در انتصابات شتابزده عمل نکرده ایم تا صحیح ترین انتصابات را داشته باشیم، خاطرنشان کرد: در دولت نهم 57 استاندار در 30 استان منصوب شدند که عمر متوسط خدمت آنان 15 ماه و سه روز بوده است.

وی یادآور شد: در دولت دهم نیز 62 استاندار در 31 استان کشور منصوب شدند که عمر متوسط خدمت آنان 14 ماه و سه روز بود.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین درباره انتصاب استاندار خراسان رضوی گفت: این موضوع در وزارت کشور در دست بررسی است.

تاکنون از 31 استان کشور، استانداران 30 استان با تایید هیات دولت منصوب شده اند و تنها استاندار خراسان رضوی باقی مانده است که با انتصاب این استاندار پرونده انتخاب استانداران در دولت یازدهم بسته می شود.

کد N54471