بزرگترین شهر ترکیه با مشکل کم آبی روبه رو شد

ترکیه,کم آبی

آنکارا - ایرنا - استانبول بزرگترین شهر ترکیه با جمعیتی بالغ بر 18 میلیون نفر با مشکل کم آبی رو به رو شده است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا ، سطح پایین آب مخازن در استانبول نگرانی هایی را برای مقامات این شهر بوجود آورده است.

سطح آب این مخازان نسبت به سال گذشته 34 درصد کاهش داشته است که این میزان در شش سال گذشته کمترین بوده است.

براساس این گزارش، آب شهر استانبول از 10 مخزن تامین می شود که سطح آب این مخازن کاهش یافته است.

ویسل اراوغلو وزیر جنگلداری ترکیه در این باره گفت: هیچ نگرانی از کمبود آب در استانبول وجود ندارد و تمهیدات لازم در این خصوص از جمله احداث سد اندیشیده شده است.

وی افزود: استانبول هر هفت سال یک بار با خشکسالی رو به رو می شود.

خاورم ** 230 **1515
کد N54200