رأی الیوم: بهتر است ژنو 2 به تعویق بیفتد

ایران و سوریه

روزنامۀ الرأی الیوم در مقاله ای برگزاری کنفرانس ژنو 2 را در مقطع فعلی به صلاح نمی داند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه رأی الیوم نوشت کنفرانس ژنو دو به نوبه خود به مشکل تبدیل شده و بهتر است این کنفرانس به تعویق بیافتد. روزنامه الرأی الیوم چاپ لندن نوشت: درباره بحران سوریه، تکلیف دومسئله هنوز مشخص نشده است مسئله اول: موضوع دعوت کردن یا نکردن از ایران برای حضور در ژنو دو است. مشخص نیست آیا ایران در بطن مذاکرات ژنو دو حضور خواهد داشت یا اینکه ناظر یا در حاشیه خواهد بود.
دومین مسئله به حضور نمایندگان مخالفان سوریه، هیئت و ریاست آن مربوط خواهد بود. بدون شک عربستان برای ممانعت از حضور ایران در ژنو دو از «وتو» استفاده خواهد کرد و این موضع ریاض با حمایت و تایید آمریکا مواجه خواهد شد. این روزنامه نوشته است بدون شک کنفرانس ژنو، خود به یک مشکل تبدیل شده است در صورتی که امیدوار بودیم راه حل باشد.

5252

کد N53989