ظریف در دیدار با هیأت پارلمانی ایرلند:

دلیل سیاستهای کنونی ایران اثر بخشی تحریمها نیست

سیاست خارجی

پت برین،  رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ایرلند و اعضای هیات پارلمانی این کشور که به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده اند با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پت برین، رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ایرلند و اعضای هیات پارلمانی این کشور که به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده اند روز گذشته با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به سفر هیاتهای پارلمانی از کشورهای مختلف اروپائی به جمهوری اسلامی ایران ظرف هفته اخیر تصریح کرد: این امر نشان دهنده تمایل طرفین در فضای سیاسی موجود  برای گسترش مناسبات است .

محمد جواد ظریف با اشاره به مردمسالاری موجود در جمهوری اسلامی ایران و چرخش دولتها در اثر انتخابات در کشورمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: ظرفیتهای بسیار خوبی در جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف و بویژه سرمایه های انسانی و اقتصادی ایجاد شده که در این منطقه بسیار قابل توجه است و این ظرفیتها قابل چشم پوشی نیست.

وی اضافه کرد: زمینه های مناسبی برای گسترش همکاریهای دو کشور وجود دارد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به دیدگاه دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تعامل سازنده با کشورهای مختلف جهان تاکید کرد: این تلقی که نوع سیاستهای کنونی جمهوری اسلامی ایران بخاطر اثر بخشی تحریمها بوده است ، کاملا اشتباه است.

پت برین، رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ایرلند نیز در این دیدار ، هدف از سفر هیات پارلمانی ایرلند به جمهوری اسلامی ایران را گسترش همکاریهای دو کشور برشمرد و ابراز امیدواری نمود ، روابط  دوجانبه فیمابین ارتقاء یابد.

سایر اعضای هیات پارلمانی ایرلند در ادامه نظرات خود را پیرامون لزوم گسترش همکاریهای دو کشور در زمینه های علمی و اموزشی ، روابط  ایران و اتحادیه اروپا ، نقش چشمگیر زنان در جامعه ایران از جمله در دانشگاهها و تحولات منطقه  بیان نمودند.