رئیس جمهوری ونزوئلا با دلال بازی مقابله می کند

مادورو,ونزوئلا,رباخواری

مادرید- ایرنا- ˈنیکلاس مادوروˈ رئیس جمهوری ونزوئلا شب گذشته اعلام کرد که درحال آماده کردن مرحله جدیدی ازاقدامات اقتصادی برای مبارزه با ˈرباخواری ودلال بازیˈ به منظور ˈحفظ قدرت خرید مردمˈ است.

به گزارش ایرنا وبه نقل ازخبرگزاری اروپاپرس، مادورو که دردیداری با روستاییان درایالت ˈکوخدسˈ درشمال کشور صحبت می کرد دراین مورد ادامه داد : این دومین مرحله اقدامات در مقابله با جنگ اقتصادی است که دولت از اواخر سال گذشته درحال گسترش آن است .

وی تصریح کرد: قصد دارد علیه کسانی که می خواهند با ˈدلال بازی و احتکار ، مردم را فریب دهند ˈ، اقدام کند. در روزهای آینده، مرحله جدید اقدامات اقتصادی را معرفی خواهیم کرد وآشکار می گوییم که ازانجام آنها ˈپشیمانˈ نخواهیم شد .

مادورو افزود: من برای این کار وبرای پایان دادن به آسیبی که راستگرایان ونزوئلا به کشور وارد کردند، بر روی ملت ونزوئلا، نیروی ارتش ملی بولیواری و بر روی شما روستاییان حساب باز می کنم .

دراین راستا، رئیس جمهوری ونزوئلا به روستاییان پیشنهاد داد که یک برنامه بزرگ تولیدی را طراحی کنند که درآن مواد غذایی افزون بر نیاز که از درآمد ونزوئلایی ها حفاظت کند، تولید شود.

مادورو هشدار داد که قشر راستگرای ونزوئلا در تلاطم است و در این رابطه از ملت خواست که برای حفظ آرامش در برابر هر شرایطی که در ماه های آینده به وجود آید ، آماده باشند .

رئیس جمهوری ونزوئلا از سوی دیگر تاکید کرد که طرح های نفرت و نفاق علیه ونزوئلا را ترک کنند و ملت ، باید هر دفعه متحد تر باشد تا که از ونزوئلا ، یک کشور زیبا ، قوی واز نظر روحی متحد بسازد .

اروپام **1234**536
کد N53794