شکایت یک سازمان حقوق بشری در آلمان از دولت انگلیس به دادگاه لاهه

آلمان,انگلیس,عراق

برلین - ایرنا - روزنامه زوددویچه سایتونگ و شبکه تلویزیونی NDR به صورت مشترک از تنظیم یک شکایت بین المللی 250 صفحه ای از سوی یک سازمان حقوق بشری در آلمان از دولت وقت انگلیس به اتهام انجام جنایت جنگی در عراق و ارائه به آن دادگاه بین المللی لاهه خبر دادند.

به گزارش ایرنا، در شکایت مطرح شده از سوی سازمان حقوق بشری ˈ مرکز اروپایی دفاع از قانون اساسی و حقوق بشرˈ، تحقیق درمورد نقش فرماندهان نظامی انگلیسی و دولت وقت این کشور در جنایت های جنگی و شکنجه های سازمان دهی شده در عراق درخواست شده است.

بر اساس اعلام شبکه تلویزیون NDR و نوشته روزنامه زود دویچه سایتونگ،بیش از یکصد عراقی که پیشتر شکایتی با این مضمون در دادگاه های انگلیسی مطرح اما به نتیجه مطلوب نرسیده اند نیز این سازمان حقوق بشری در آلمان را در طرح شکایت به دادگاه لاهه همراهی می کنند.

شکایت نامه تنظیم شده در رابطه با جنایات جنگی نظامیان انگلیسی و دولت وقت این کشور در جنگ عراق بین سال های 2003 تا 2008، همچنین شهادت 109 زندانی عراقی که در این دوره در زندان انگلیسی ها بوده و مورد آزار وشکنجه قرار گرفته اند را در بر می گیرد.

اعدام زندانیان بدون طی فرایند قانونی، آزار و شکنجه های جسمی و جنسی گوناگون و نقض مکرر حقوق بشر از سوی نظامیان انگلیسی در زندان ها از جمله مواردی است که در شکایت و اظهارات شاهدان این پرونده مورد اشاره قرار گرفته است.

یک مقام انگلیسی به نمایندگی از وزارت دفاع این کشور در گفت و گو با روزنامه زود دویچه سایتونگ و شبکه تلویزیونی NDR، اعتراف کرد که در موارد محدودی نسبت به آزار زندانیان اقدام شده اما شکنجه سازمان دهی شده از سوی ارتش انگلیس در زندان ها را رد کرد.

در سال 2005 نیز یک دادگاه نظامی انگلیسی در خاک آلمان، چندین تن از سربازان انگلیسی مقیم در خاک این کشور را به اتهام آزار واذیت تعدادی از زندانیان عراقی در یک اردوگاه نظامی در نزدیکی بصره مجرم شناخته و به تحمل زندان محکوم کرد.

اروپام/ 2051** 1701 ** 1514
کد N53722