ابومازن:

هرگز یهودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم

آفریقا و خاورمیانه

رئیس تشکیلات خودگردان بر مخالفت با به رسمیت شناختن یهودیت رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه معا، ابومازن اعلام کرد: فلسطینی ها هرگز یهودیت اسرائیل را به رسمیت نخواهند شناخت.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین افزود: ما یهودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم و آن را قبول نخواهیم کرد.

وی گفت: اسرائیلی می گویند اگر یهودیت اسرائیل را به رسمیت نشناسید هیچ راه حلی در کار نخواهد بود و ما خطاب به آن می گوییم که هرگز آن را به رسمیت نمی شناسیم و دلایل زیادی در اینباره داریم و دلایل خود را به آنها عرضه کرده ایم.