ابراز شادمانی فلسطینی های ساکن لبنان از مرگ آریل شارون

آفریقا و خاورمیانه

منابع آگاه از جشن فلسطینی های ساکن اردوگاههای فلسطینی در مناطق مختلف لبنان پس از اعلام خبر مرگ نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه در لبنان اعلام کردند: فلسطینی ها ساکن اردوگاههای فلسطینی در لبنان پس از اعلام خبر مرگ آریل شارون به شادمانی پرداختند.

این منابع بیان کردند: فلسطینی های ساکن اردوگاه البداوی در شمال لبنان، عین الحلوه، المیه و میه در جنوب به نشانه شادمانی اقدام به تیراندازی هوایی کردند.

منابع لبنانی افزودند: افراد مسلح فلسطینی که سوار بر موتور سیلکت بودند در خیابانهای اردوگاههای فلسطینی در حالی که به نشانه شادی خبر مرگ شارون تیراندازی هوایی می کردند حرکت کردند.