السیسی:

مردم بخواهند برای ریاست جمهوری نامزد می شوم

آفریقا و خاورمیانه

وزیر دفاع مصر از آمادگی خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در صورت خواست مردم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "عبدالفتاح السیسی" وزیر دفاع مصر گفت آماده است به خواست مردم در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کند. این نخستین ابراز تمایل فرمانده ارتش مصر برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مصر است.

ژنرال السیسی که از جمله شخصیت های مطرح برای ریاست جمهوری مصر پس از برکناری "محمد مرسی" از قدرت در تابستان گذشته به شمار می رود، تا کنون از اظهارنظر در این مورد خودداری کرده بود.