آمادگی ˈالسیسیˈ برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مصر

السیسی,مصر,انتخابات

تهران – ایرنا – ˈعبدالفتاح السیسیˈ وزیر دفاع و فرمانده ارتش مصر روز شنبه گفت که اگر ˈمردمˈ بخواهند و ارتش حمایت کند، برای ریاست جمهوری در این کشور قدم پیش خواهد گذاشت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رسانه های دولتی مصر امروز اظهارات سیسی را نقل کردند.

یک مقام رسمی نزدیک به ژنرال السیسی نیز به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت: وی هنوز تصمیم خود را در این باره نگرفته است، اما اگر درخواست های آشکار برای حضور

ˈالسیسیˈ مطرح شود، او گزینه دیگری جز مشارکت در انتخابات نخواهد داشت.

مترجمام**9163 **1010
کد N53561