دیدار نمایندگان برخی احزاب ترکیه با اوج آلان

ترکیه,اوج آلان

آنکارا - ایرنا - هیاتی متشکل از نمایندگان حزب صلح و دمکراسی ترکیه با ˈ عبدالله اوج آلان ˈ رهبر زندانی گروه پ.ک.ک در زندان ˈایمرلی ˈ دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش ایرنا، این هیات سه نفری متشکل از ˈ پروین البلدانˈ، ˈ ادریس بالوکن ˈ و ˈ سیری سوریا اوندر ˈ در زندان ایمرلی با اوج آلان در باره روند صلح بین دولت آنکارا و ˈپ.ک.کˈ گفت وگو کرد.

اوج الان پیشتراعلام کرده بود که هنوز امیدوار به روند صلح بین دولت آنکارا و پ.ک.ک است و امیدوار است که دولت آنکارا گام های لازم را در این خصوص بر دارد.

اوج آلان با اشاره به روند صلح دولت آنکارا و پ.ک.ک خواستار شناخته شدن و روند قانونی این مذاکرات ، تعیین گروه نظارت بر روند مذاکرات و گفت وگو با نمایندگان رسانه های جمعی شده بود.

با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز مذاکرات صلح بین ترکیه و اوج آلان تاکنون در این روند پیشرفت چندانی حاصل نشده و دو طرف یکدیگر را به اخلال در این روند متهم می کنند.

خاورم ** 230 **1010
کد N53519