اله بداشتی «دستیار جوان» دولت یازدهم شد

ایسنا نوشت:

سعید اله بداشتی به عنوان دستیار جوان در دولت یازدهم منصوب شد.

اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهور، طی حکمی سعید اله بداشتی را به سمت دستیار جوان منصوب کرد.

در حکم ترکان آمده است : با توجه به توانمندی ، شور و نشاط و ظرفیت عظیم نهفته در جوانان ایران اسلامی ، ساماندهی و بهره گیری از این منبع برای مشارکت در توسعه و آبادانی کشور برای جامعه توسعه یافته ایران 1404 ضروری است.

وی عضویت در شاخه جوانان مجمع نیروهای خط امام و رئیس ستاد جوانان و دانشجویان دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد.

/2727

کد N53328