نوری المالکی:

همه باید از عملیات الانبار حمایت کنند

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر عراق خواستار حمایت همه گروههای سیاسی از عملیات نیروهای نظامی این کشور در الانبار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، نوری المالکی از گروههای سیاسی مخالف عملیات نظامی در الانبار خواست که به تایید این عملیات بپردازند زیرا جنگ کنونی علیه داعش در واقع نبردی متعلق به همه قومیتها و ادیان است.

نخست وزیر عراق ضمن تشکر از همه کسانی که از عملیات الانبار حمایت کرده اند از ایستادگی نیروهای امنیتی در مقابل تروریستها خبر داد.

وی افزود: مبارزه با تروریسم ارتباطی با موضوعات انتخاباتی ندارد و امری بدیهی که همه باید به مقابله با آن بپردازند.

مالکی بیان کرد: بدترین شکل متهم کردن ارتش و طایفه ای دانستن آن است.