فرد مسلح معترضان تایلندی را به گلوله بست

یک فرد مسلح صبح امروز با تیراندازی به سوی معترضان تایلندی در دو منطقه پایتخت این کشور ، حداقل 7 نفر را زخمی کرد.

فرد مسلح معترضان تایلندی را به گلوله بستیک فرد مسلح صبح امروز با تیراندازی به سوی معترضان تایلندی در دو منطقه پایتخت این کشور ، حداقل 7 نفر را زخمی کرد.

 

 

رویترز

52261

کد N53125