وزیر کشور اوکراین در ناآرامی‌ها زخمی شد

وزیر کشور سابق اوکراین و رهبر فعلی گروه موسوم به "جمهوری سوم اوکراین" اوایل امروز (شنبه) در جریان درگیری با نیروهای پلیس ضد شورش این کشور در محله "سویاتوشینو" شهر کی‌یف به شدت مجروح شد و اکنون در کلینیکی در این شهر تحت مراقبت های ویژه قرار دارد.

وزیر کشور اوکراین در ناآرامی‌ها زخمی شدوزیر کشور سابق اوکراین و رهبر فعلی گروه موسوم به "جمهوری سوم اوکراین" اوایل امروز (شنبه) در جریان درگیری با نیروهای پلیس ضد شورش این کشور در محله "سویاتوشینو" شهر کی‌یف به شدت مجروح شد و اکنون در کلینیکی در این شهر تحت مراقبت های ویژه قرار دارد.

 

 

رویترز

52261

کد N53123