جهانیان و خطر200تن ماده مرگبارهسته ای

مواد هسته ای,امنیت,اجلاس سران

تهران-ایرنا- روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت: رهبران جهان باید در اجلاس امنیت هسته ای لاهه طرح هایی را برای حفظ 200 تن مواد مرگبارهسته ای موجود در جهان که امنیت جهانیان را با تهدید روبرو کرده، ارایه کنند.

به گزارش ایرنا،این روزنامه آمریکایی درشماره روزشنبه خود درسرمقاله ای نوشت: طی دو سال گذشته اقدامات مفیدی ازسوی کشورهای مختلف جهان در راه حفاظت و ایمنی مواد مرگبار هسته ای انجام گرفته و در این مدت هفت کشور از زرادخانه اورانیوم و پلوتونیوم خود چشم پوشی کرده اند.

نیویورک تایمز افزود : با احتساب این کشورها شمار کشورهایی که همچنان مقدار قابل توجهی سوخت هسته ای قابل تبدیل به سوخت بمب اتم در اختیار دارند به کمتر از25کشور رسیده درحالی که درسال 1991 تعداد این کشورها 52 کشور بود.

این روزنامه آمریکایی به نقل ازمستندات گروه غیردولتی موسوم بهˈابتکارعمل درمقابل تهدید هسته ایˈنوشت: این گروه که گزارش خود را از قوانین ملی کشورها، عضویت کشورها در پیمان ها و امنیت بین المللی استخراج کرده اعلام می کند کشورهایی که همه توانمندی تولید بمب خود را یک جا تعطیل کرده اند شامل استرالیا، جمهوری چک، مجارستان، مکزیک، سوئد، اوکراین و ویتنام درحال حاضر کمتر از2/2 پوند ماده هسته ای دارند که می تواند برای ساخت سلاح هسته ای مورد استفاده قرار گیرد.

از میان کشورهایی که هنوزهم مقادیری ماده هسته ای با قابلیت ساخت سلاح هسته ای در اختیار دارند تنها استرالیا است که در رده بندی کشورهای جهان از حیث امنیت هسته ای در صدر ایستاده است.

استرالیا سطح تولید و تهیه مواد هسته ای خود را کاهش داده و علاوه بر آن پیمانی را نیز امضا کرده است اما آمریکا دو فقره توافقنامه هسته ای را امضا نکرده و در این فهرست در رتبه یازدهم جدول جای دارد.

کره شمالی که برنامه تولید سلاح هسته ای اش را بی وقفه گسترش می دهد در قعر جدول کشورهای جهان از حیث امنیت هسته ای یعنی در جایگاه بیست و پنجم قرار دارد.

پیونگ یانگ مشغول مذاکره بر سر یک توافق برای متوقف کردن و در نهایت برچیدن این برنامه است.

درفهرست مزبور پاکستان و هند در جایگاه بیست و دوم و بیست و سوم قرار دارند.

دولت پاکستان اقداماتی در راه تشدید تدابیر ایمنی و حراست از سایت های هسته ای اش به عمل آورده و به موجب این اقدامات، رتبه اش در جدول صعود کرده است.

باهمه این اوصاف همچنان دو کشور هند و پاکستان از حیث امنیت هسته ای، خطرساز و فاقد ایمنی هستند وهمچنان زاردخانه سوخت هسته ای شان را که هم مصرف نظامی دارد هم غیرنظامی را گسترش می دهند.

براساس گزارش گروهˈابتکار عمل درمقابل تهدید هسته ایˈ، جهان از سلاح هسته ای لبریز شده ست و هم اکنون درسطح جهان200 تن ماده هسته ای با قابلیت تبدیل شدن به سوخت سلاح اتمی موجود است. این مواد در صدها سایت در سراسر کره زمین منتشر است.

طبق اعلام ˈآژانس بین المللی انرژی اتمیˈهمه ساله 100مورد سرقت و سایر اقدامات خلاف قانون در ارتباط با مواد هسته ای و رادیو اکتیو در سراسر جهان به این سازمان گزارش می شود.

رهبران جهان در سومین اجلاس سران امنیت هسته ای که ماه مارس درˈلاهه ˈهلند برگزار می شود شایسته است که این دستور کار را مطرح و رو به جلو هدایت کنند.

مترجمام**1591** 1064
کد N52745