شادی مخالفان از استعفای رئیس جمهور و نخست وزیر آفریقای مرکزی

استعفای رئیس جمهوری موقت و نخست وزیر جمهوری آفریقای مرکزی شادی مخالفان وی در این کشور را در پی داشت.

شادی مخالفان از استعفای رئیس جمهور و نخست وزیر آفریقای مرکزیاستعفای رئیس جمهوری موقت و نخست وزیر جمهوری آفریقای مرکزی شادی مخالفان وی در این کشور را در پی داشت.

 

 

به دنبال اعلام خبر کناره‌گیری میشل جوتودیا از قدرت، گروهی ار مخالفان وی با حضور در خیابان های شهر بانگی، پایتخت این کشور به شادی پرداختند.

جوتودیا روز جمعه در جریان نشست دو روزه ای که با حضور رهبران مخالفان دولت در پایتخت کشور چاد در حال برگزاری است، ضمن اعلام تصمیمش مبنی بر گناره گیری از قدرت، هدف خود را پایان بخشیدن به خشونت ها و درگیری هایی عنوان کرد که کشور را فراگرفته است.

همزمان در این نشست، نخست وزیر این کشور نیز از کناره گیری خود از سمتش خبر داد. جوتودیا، نخستین رئیس جمهوری مسلمان آفریقای مرکزی بود که ۱۰ ماه پیش تحت حمایت شورشیان موسوم به سلکا به قدرت رسید.

از زمان به قدرت رسیدن وی، درگیری میان شبه نظامیان مسلمانان و مسیحی در این کشور افزایش یافته است.

با تشدید درگیری ها، هزار و ۶۰۰ نیروی نظامی فرانسه برای برقراری ثبات و بازگرداندن صلح در این کشور مستقر شدند.

به گزارش سازمان ملل متحد، در جریان درگیری های اخیر در جمهوری آفریقای مرکزی بیش از یک میلیون نفر آواره و حدود هزار تن نیز کشته شده اند.

52261

کد N52450