کمک 150 میلیون دلاری به احزاب سیاسی ترکیه

ایرنا نوشت:

 احزاب سیاسی ترکیه از بودجه سال مالی 2014 میلادی این کشور افزون بر 315 میلیون و 600 هزار لیر ترک معادل 150 میلیون دلار کمک مالی دریافت خواهند کرد.
کمک مالی دولت آنکارا به احزاب سیاسی ترکیه به خاطر برگزاری دو انتخابات در سال جاری میلادی افزایش یافته است.

ترکیه در سال جاری میلادی دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز دارد. اولی انتخابات محلی و شهرداریهاست که در اسفند(مارس) برگزار می شود و دیگری انتخابات ریاست جمهوری است که برای اولین بار در تاریخ ترکیه برگزار خواهد شد.

براساس اصلاحاتی که در قانون اساسی ترکیه صورت گرفته است رییس جمهوری توسط مردم انتخاب خواهد شد. تاکنون رییس جمهوری در ترکیه توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شد.

براساس اطلاعیه وزارت دارایی ترکیه میزان پرداختی این وزارتخانه به احزاب سیاسی حاضر در مجلس ترکیه امسال به علت مصادف بودن با سال برگزاری انتخابات ، دو برابر شده است.

بر اساس این اطلاعیه، بیشترین کمک مالی را حزب حاکم عدالت و توسعه ˈآکˈ دریافت خواهد کرد. وزارت دارایی بیش از 177 میلیون لیرترک به حزب حاکم ، 3/92 میلیون لیرترک به حزب جمهوریخواه خلق و 2/46 میلیون لیرترک به حزب حرکت ملی پرداخت خواهد کرد.

در سال گذشته میلادی میزان تخصیصی بودجه برای فقط سه حزب حاکم عدالت و توسعه، جمهوریخواه خلق به عنوان بزرگترین حزب مخالف در پارلمان و حزب حرکت ملی بعنوان دومین حزب بزرگ مخالف در مجموع 145 میلیون و 184 هزار و 207 لیر ترک بود.

به موجب قانون احزاب سیاسی ترکیه، آن دسته از احزاب سیاسی که در آخرین انتخابات عمومی (2011) توانسته اند بیش از حد نصاب 10 درصدی که شرط ورود به مجلس می باشد، رای کسب کنند و به مجلس راه یابند، مشمول دریافت این کمک مالی هستند. در این انتخابات سه حزب عدالت و توسعه، جمهوریخواه خلق و حرکت ملی، وارد مجلس شدند ولی حزب صلح و دمکراسی که اکثر نمایندگان آن برای عبور از حدنصاب به صورت منفرد در انتخابات مناطق کردنشین ترکیه شرکت کرده بوده بودند و بعداز ورود به مجلس زیر نظر این حزب درآمدند، نتوانسته است مشمول دریافت کمک مالی از دولت شود.

در قانون احزاب سیاسی ترکیه پرداخت حداکثر معادل سه برابر کمک مالی استحقاقی احزاب سیاسی در دوران انتخابات عمومی لحاظ شده است. در انتخابات محلی نیز معادل دو برابر کمک مالی استحقاقی احزاب سیاسی به عنوان کمک مالی مضاعف به احزاب سیاسی موفق پرداخت می شود.

براساس قانون ترکیه همه کمکهای مالی در 10 روز اول سال جدید میلادی پرداخت می شود.

احزاب سیاسی ترکیه درسال 2011 میلادی 218 میلیون لیرترک کمک مالی از دولت ترکیه دریافت کرده بودند.

تشکیل احزاب سیاسی در ترکیه نیاز به مجوز ندارد ولی احزاب موظفند طی نامه ای به وزارت کشور، موضوع را به اطلاع این وزارتخانه برسانند.

52261

کد N52254