تصمیم نیابتی روزنامه سعودی از طرف لبنان؛

ایران حق حضور در مرحله کالبدشکافی جسد "ماجد الماجد" را ندارد

آفریقا و خاورمیانه

یک روزنامه سعودی در گزارشی اعلام کرد: با وجود ارائه درخواست رسمی، ایران در هیچ یک از مراحل تحقیقات از فرمانده گروه عبدالله عزام قبل از مرگ وی، حضور نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سعودی الوطن امروز در گزارشی اعلام کرد: ایران با وجود ارائه درخواست رسمی برای حضور در مراحل بازجویی از "ماجد الماجد"، در هیچ کدام از مراحل تحقیقات از فرمامده گروه عبدالله عزام قبل از مرگ وی حضور نداشته است.

در ادامه این گزارش آمده است: با وجود برخی شایعات درباره درخواست ایران برای مشارکت در روند کالبدشکافی جسد ماجد الماجد، اما این مسئله رخ نخواهد داد. چون تصمیم گیری درباره این موضوع برعهده مقامات لبنانی و جزو حاکمیت ملی این کشور است و آنها به هیچ طرفی اجازه نقض آن را نمی دهند.

این روزنامه سعودی در حالی از طرف مقامات لبنانی تصمیم آنها درباره درخواست ایران برای مشارکت در روند کالبدشکافی جسد ماجد الماجد را مطرح نموده است، که هنوز مقامات رسمی در بیروت در این باره اظهارنظری نداشته اند.

همچنین ادعای سعودیها درباره احترام به حاکمیت ملی لبنان با توجه به تاریخ طولانی دخالت ریاض در امور لبنان (که از سوی شخصیتهای لبنانی نیز قابل تایید است) و حمایت ویژه آنها از گروه 14 مارس به ریاست سعد الحریری، بیشتر به یک موضوع خنده دار و مضحک شبیه است، چه آنکه ماجد الماجد یکی از سرکردگان سعودی گروههای تروریستی فعال در اقدامات تروریستی در لبنان و سوریه بوده و ارتباطات وی با "بندر بن سلطان" رئیس سرویس اطلاعاتی سعودی بر کسی پوشیده نیست.