روانچی: با آمریکایی ها به غیر از بحث هسته ای به صورت مستقیم صحبت نکردیم

مهر نوشت:

مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ابعاد مختلف توافق ژنو را تشریح و درباره نکات ابهامی موجود در این توافق نامه که مورد نقد برخی منتقدان قرار گرفته پاسخ داد.

گزیده اظهارات معاون وزیر امور خارجه در گفت و گو با مهر در ادامه می آید:

27295

 

کد N52154