كوهكن در گفت‌وگو با ایلنا:

دولت احزاب منتقد را طرد نكند

مجلس

احزاب موافق دولت، اگر درست همگرایی نشوند به دام تعصب و حمایت یک طرفه از دولت می‌افتند و از همهٔ اقدامات دولت طرفداری می‌کنند که به نوعی موجب دیکتاتوری احزاب می‌شود.

دبیرکل جامعه اسلامی نمایندگان ادوار، توجه به احزاب را لازمه موجب گسترش تشکل‌ها دانست، اظهار داشت: اگر دولت با احزاب منتقد ارتباط نداشته باشد و از آرای آن‌ها استفاده نکند، این جدایی روز به‌روز افزایش می‌یابد و موجب طرد احزاب منتقد دولت می‌شود.

محسن کوهکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، تعامل دولت با احزاب را عامل جذب احزاب دانست و گفت: هر دولت باید یک برنامه برای ارتباط با احزاب داشته باشد و با همهٔ احزاب چه طرفدار و چه منتقد تعامل داشته باشد.

نمایندهٔ ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد:همچنین احزاب موافق دولت اگر درست همگرایی نشوند به دام تعصب و حمایت یک طرفه از دولت می‌افتند و از همهٔ اقدامات دولت طرفداری می‌کنند که به نوعی موجب دیکتاتوری احزاب می‌شود.

کوهکن تصریح کرد: در مقابل احزاب منتقد به طور طبیعی از فعالیت‌ها و کارهای دولت انتقاد می‌کنند و اگر دولت با آن‌ها ارتباط نداشته باشد و از آرای آن‌ها استفاده نکند، این جدایی روز به روز افزایش می‌یابد و موجب طرد احزاب منتقد دولت می‌شود.

وی ضمن مثبت ارزیابی كردن نشست اخیر  وزارت كشور و احزاب گفت:درست است که جامعه اسلامی نمایندگان به این جلسه دعوت نشد،  اما ادامهٔ این کار و تعامل دولت با احزاب را درست می‌دانیم و از آن حمایت می‌کنیم زیرا این کار موجب گسترش احزاب می‌شود.

کد N52134