کارگزاران و اصلاح طلبان در انتخابات مجلس فهرست واحد می دهند

مهر نوشت:

نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح طلبان دریافته اند پیروز انتخابات آینده فهرست نامزدهای طیف روحانی و کارگزاران است، گفت: دو طیف سیاسی کارگزاران و اصلاح طلبان در انتخابات آینده با فهرستی واحد و با اکثریت نامزدهای طیف کارگزاران وارد صحنه خواهند شد.

کمال الدین پیرموذن در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بر اساس شنیده ها طیف آقای روحانی قصد دارند با لیست جداگانه ای از اصلاح طلبان در انتخابات آتی شرکت کنند و به همین دلیل مجمع روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین و مشارکت نیز قصد دارند با محوریت آقای خاتمی فهرست جداگانه ای برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ارائه دهند، آیا این شنیده ها درست است، گفت: من به صورت پراکنده این اظهارات را شنیده ام اما اگر واقعا دو طیف کارگزاران و اصلاح طلبان می خواهند در انتخابات مجلس نیز موفق شوند به لحاظ اینکه اصلاح طلبان در پیروزی روحانی نقش داشتند، پیش نیاز موفقیت این دو گروه در مجلس آینده نیز وحدتشان است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امیدوارم هر دو طیف با دوری از افراطیون تصمیم درستی بگیرند. اکثریت افراد دو طیف کارگزاران و اصلاح طلبان افرادی معتدل و پاکدست هستند که باید برای انتخابات آینده مجلس انسجام و صف آرایی کنند. در خصوص اظهاراتی مبنی بر ارائه لیستی از سوی اصلاح طلبان با محوریت خاتمی در انتخابات مجلس شورای اسلامی من هم شنیده ام و افرادی که به خاتمی نزدیک هستند اعلام کردند که رای مردم برای مجلس آینده برای فهرست روحانی و کارگزاران است.

نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی یادآور شد: من شنیده ام در جلسه ای این مسائل مطرح شده، انذار و بیم دهی به اصلاح طلبان و کارگزاران این بوده که لازمه موفقیت شما با هم بودن شماست.

پیرموذن ادامه داد: بنابراین مقرر شده دو طیف کارگزاران و اصلاح طلبان در انتخابات آینده یک فهرست واحد داشته باشند و این وحدت با اکثریت و بها دادن به نامزدهای طیف کارگزاران و روحانی باشد.

27219

 

 

کد N51659