رویارویی تازه آمریکا و چین در دریای جنوبی

خارجی,چین,آمریکا

پکن - ایرنا - دریای جنوبی بار دیگر به محل اختلافی تازه بین چین و آمریکا تبدیل شده و جبهه دیگری از رویارویی میان دو کشور گشوده شده است.

به گزارش ایرنا، چین بتازگی خواستار آن شده که درمحدوده هایی مشخص از دریای جنوبی کشتی های ماهیگیری برای ورود کسب مجوز کنند.

همزمان آمریکا به این مقررات اعتراض کرده و پکن نیز آن را نابجا دانسته است.

ˈخوا چون اینگˈ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت، انتقاد آمریکا وارد نیست و واشنگتن حق مخالفت ندارد.

وی روز شنبه در اظهاراتی در پکن تصریح کرد که سه دهه است مقررات به طور مشخص در این دریا اجرا می شود و تنشی هم وجود نداشته است.

به گفته وی مقررات جدید در واقع جایگزین قوانینی شده که از سال 1993 میلادی اجرا می شده است.

براساس این مقررات کشتی های خارجی و خارجیانی که می خواهند برای ماهیگیری وارد محدوده دریای جنوبی شوند باید از دولت مرکزی چین اجازه بگیرند.

با این وصف وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای این مقررات را خطرناک و تحریک آمیز توصیف کرده است.

وزارت خارجه چین از آمریکا خواسته به مقرراتی که بر اساس ضوابط بین المللی طراحی شده احترام بگذارد و اگر مشکلی هست با گفت و گو به دنبال حل آن باشد.

از سوی دیگر خبرگزاری شین هوا امروز در مقاله ای به همه کشورهای منطقه هشدار داده زمانی که بحث راهبردهای آمریکا در دریای جنوبی مطرح می شود باید بسیار هشیار و با درایت باشند.

این خبرگزاری می نویسد: اتهامات آمریکا به چین بی اساس است. این کشور حق ندارد انگشت نشانه خود را به سوی چین دراز کرده و این کشور را متهم قلمداد کند.

شین هوا با اشاره به اینکه واشنگتن انگیزه های پنهانی را دنبال می کند، می افزاید: دریای جنوبی یکی از مناطق رویارویی چین و آمریکاست.

خبرگزاری چین آمریکا را یک ˈحقه بازˈ خوانده که براساس سیاست های قدیمی انگلیسی تفرقه بینداز و حکومت کن در دریای جنوبی عمل می کند. آمریکا در این منطقه تنش و دعوا راه می اندازد و خود نقش قاضی و داور را برعهده می گیرد.

شین هوا از همه کشورها می خواهد فریب حقه ها و مکر آمریکا را نخورند و به واشنگتن توصیه کرده دست از نیرنگ و فریبکاری بردارد و ابرقدرتی نباشد که با ورود به مسایلی از این دست خطر رویارویی و تنش را بیشتر می کند.

آمریکا برای رسیدن به اهداف راهبرد بازگشت نظامی با آسیا و اقیانوسیه و مهار چین سناریوهای مختلفی از جمله زنده کردن اختلاف های سرزمینی در منطقه را دنبال می کند.

آساق ** 275 ** 2100
کد N51639