خرم: طرح پیشنهادی روحانی مکمل طرح گفت‌وگو‌ی تمدن‌های خاتمی است

علی خرم نماینده سابق ایران در سازمان ملل در یادداشتی در قانون نوشت:

در هشت سال گذشته، ‌چهره ایران در بین جهانیان مخدوش شده بود. عموم مردم جهان، ایران را کشوری متهاجم، تنش‌آمیز و تشنج‌زا در دنیا می‌شناختند. تبلیغات بسیاری علیه ایران صورت گرفته بود و افکار عمومی باور کرده بود که ایران به موازین انسانی حقوق بشر اعتقادی ندارد. آنان تصور می‌کردند ایران توافقی با جامعه جهانی و مردم جهان ندارد و حتی به این باور رسیده بودند که مردم ایران حس همدردی با ملتی که قربانی تروریسم شده است، ندارند.

این واقعیت‌ تلخی است که این قبیل افکار از جمهوری اسلامی ایران در ذهن مردم جهان طی هشت سال گذشته به وجود آمده بود. بنابراین نیاز بود در این مقطع اقدامی برای زدودن چهره نادرست ایران صورت گیرد. روحانی با ارائه پیشنهاد عاری از خشونت و مبارزه با افراطی‌گری، گامی مهم در تغییر اذهان عمومی در باره جمهوری اسلامی ایران برداشت.

طرح پیشنهادی آقای روحانی مکمل طرح گفت‌وگو‌ی تمدن‌های آقای خاتمی است. طرح گفت‌وگوی تمدن‌ها، نظریه هانتینگتون را زیر سوال برد. این نظریه تاکید داشت که در آینده تمدن‌ها به دو دسته اسلام و غرب تقسیم می‌شوند و دنیای غرب در مقابل ایران که کشور منادی اسلام است می‌ایستد. به اعتقاد هانتینگتون مبارزه‌ای بین این دو تمدن شکل می‌گیرد و در نهایت غرب بر اسلام پیروز خواهد شد. هانتینگتون بیست سال پیش چنین نظریه‌ای را تدوین و به خورد جهانیان داد. به واسطه این نظریه مردم دنیا جبهه از پیش تعیین شده‌ای علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران گرفته بودند. اما گفت‌وگوی تمدن‌های خاتمی، آب سردی شد روی این نظریه و 10 سال پیش توانست این نگاه را در دنیا خنثی کند. با این حساب تاکید دارم که طرح روحانی تکمیل کننده راه خاتمی است و این دومین گام جمهوری اسلامی ایران در زمینه جهانی به دور از خشونت به شمار می‌رود.

 

/212 27

کد N51576