جلو دارزاده: اگر قرار باشد مجلس و دولت اره بدهند و تیشه بگیرند مردم نابود می‌شوند

اعتماد»گفت وگویی با سهیلا جلودارزاده درباره روابط مجلس و دولت انجام داده است.

*دولت در شرایطی روی کار آمد که مشکلات بسیار زیادی از دولت قبلی به یادگار مانده بود. شرایط جدیدی هم در این چهار ماه اخیر به وجود نیامده است که مجلس اینچنین تغییر رویه داده و عده‌یی از نمایندگان ژست تهاجمی به خود گرفته و توقع دارند همه مشکلات حل شود. 

*در این مدت تنها شرایط جدیدی که به وجود آمده است افشای خرابکاری‌ها و خلافکاری‌های متعدد است. سوءاستفاده در حوزه بازرگانی، سوءاستفاده در سازمان تامین اجتماعی از موارد افشا شده است. از سوی دیگر تنها در بحث هسته‌یی شرایط جدیدی به وجود آمده است که همگان جلو رفتن شرایط را در این مورد تایید می‌کنند. به صورت کلی شرایطی که در این چندماه توسط دولت صورت گرفته ایجاب می‌کرد که مجلس از دولت تشکر کند چراکه دولتی که با خزانه خالی و بدهکاری‌های عظیم کار خود را آغاز کرده و با مشکلات متعددی دست به گریبان بود، توانسته اقدامات مثبت زیادی را انجام دهد اما برخی در مجلس رفتار دیگری به جای تشکر از خود نشان داده‌اند.
*مردم تا به امروز صبوری کرده‌اند و منتظرند که سه قوه با تعامل مثبت با هم مشکلات را حل کنند. مردم به این همکاری چشم امید بسته بودند اما مجلس این کار را نکرده و در برابر اقدامات دولت کارهایی می‌کند که نظر مردم در برابر مجلس تغییر می‌کند. *به نظر می‌رسید که مجلس به علت سکوت و تاییدی که درباره اقدامات نادرست دولت قبلی داشته است تلاش می‌کند که برای جبران این مشکلات فعال‌تر عمل کرده و همکاری بیشتری با دولت جدید داشته باشد.
* صولا تهدید به استیضاح یا سوال به دو دلیل صورت می‌گیرد. برخی اوقات نماینده واقعا احساس وظیفه و تصور می‌کند که با سوال یا استیضاح می‌تواند در بهتر شدن امور کمکی بکند اما متاسفانه در چند مجلس اخیر موضوعی رسم شده و آن هم این است که سوال و استیضاح تبدیل به ابزاری برای امتیازگیری شده است. نمایندگان یا برای امتیازگیری یا برای آنکه حال یک وزیر را بگیرند استیضاح یا سوال را به جریان می‌اندازند. اما سوال و استیضاح باید متناسب با داشته‌های دولت باشد.
* من خودم این نوع برخورد آقای روحانی با مجلس را تحسین می‌کنم که خود را درگیر مخالفت‌ها و خصومت‌ها نمی‌کند. اگر قرار باشد دولت هر روز مشغول جواب دادن به این خصومت‌ها باشد دیگر وقتی برای کار کردن نمی‌ماند.
اگر قرار باشد مجلس و دولت اره بدهند و تیشه بگیرند مردم هستند که نابود می‌شوند. شرایط فعلی کشور واقعا حساس است و حتی خانواده‌های شاغل هم برای تامین نان شب‌شان محتاجند. مردم تا چه زمانی باید صبر کنند؟ به هر حال من تصور می‌کنم که بهترین راه‌حل برای دولت این است که کار خود را انجام بدهد و درگیر نشود. مردم ما همه‌چیز را می‌دانند .
/212 27

 

کد N51542