رئیس حزب چپ دمکراتیک یونان،احتمال انتخابات زودهنگام وجود دارد

حزب چپ ائتلافی,احتمال انتخابات زودهنگام,یونان

آتن- رئیس حزب چپ دمکراتیک یونان( دی مار)، گفت احتمال برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام درکشورش، وجود دارد

به گزارش ایرنا ازآتن،ˈ فوتیس کوولیسˈ رئیس حزب چپ دمکراتیک یونان( دی مار) جمعه شب با اشاره به اوضاع سیاسی درکشورش گفت، نه تنها برگزاری انتخابات عمومی در کشورش منتفی نیست، بلکه احتمال برگزاری انتخابات عمومی زود هنگام درکشورش در سال جاری میلادی جاری، وجود دارد.

رئیس حزب چپ دمکراتیک یونان که تا چند ماه پیش حامی دولت ائتلافی راستگرای یونان بوده و درترکیب این دولت حضورداشت نیزگفت، روند اوضاع سیاسی تحت تاثیرشدید سیاست ریاضت اقتصادی قرارگرفته واگراین روند ادامه یابد، با عکس العمل شدید شهروندان مواجه خواهد گردید وکشور بسوی برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام هدایت خواهد شد.

کوولیس با اشاره به روند اوضاع سیاسی دراتحادیه اروپا وکشورش نیز گفت ، سال 2014 میلادی سال مهمی توام با تحولات سیاسی زیادی خواهد بود.

وی همچنین گفت، پس ازبرگزاری انتخابات شوراهای شهروروستا وهمزمانی آن با برگزاری انتخابات برای تعیین نمایندگان یونانی درپارلمان اروپا، روند اوضاع آتی سیاسی کشور مشخص خواهد شد .

انتخابات شوراهای شهرو روستا واستاندارهای کشور قراراست که همزمان با انتخابات برای تعیین نمایندگان یونانی درپارلمان اتحادیه اروپا، دراواخرخرداد ماه 1393 برگزارشوند.

حزب چپ دمکراتیک یونان( دی مار) پس ازانتخابات تیرماه 1391 درکشورش برای تشکیل دولت ائتلافی با حزب محافظه کار راستگرای دمکراسی نوین وحزب سوسیالیست پاسوک همکاری و درترکیب این دولت حضور داشت.

این حزب پس ازمخالفت با بعضی از تصمیمات دولت ائتلافی یونلن و به ویژه عملکرد دولت در قبال رسانه های ملی این کشور و تعطیل شدن این رسانه ها، با انتشار بیانیه ای انتقادی از عملکرد دولت، آن را غیر قابل قبول و ازدولت ائتلافی کناره گیری کرد.

اروپام**2170**
کد N51510