شهری که باز هم آمریکا را گرفتار می کند

امنیت عراق,جنگ عراق

روزنامه گاردین نوشت در عراق شهری است که نام آن آمریکایی ها را مجددا نگران و گرفتار می کند.

به گزارش خبرآنلاین این روزنامه با اشاره به درگیری های شدید میان نیروهای دولتی نوری مالکی و شورشیان و تروریست های مستقر در فلوجه نوشته است آمریکا فروش سلاح به بغداد را برای مبارزه با شورش های القاعده در عراق سرعت داده اما می داند که این مبارزه صرفا با فروش سلاح و عملیات نظامی به موفقیت نمی رسد.

این درگیری میان ارتش عراق و شورشیان برای دولت اوباما، رئیس جمهور آمریکا معضلی ایجاد کرده است زیرا اوباما در دو راهی بی میلی نوری مالکی، نخست وزیر عراق برای اتخاذ رویکرد قومی در سیاست خود و افزایش شورش های القاعده در این کشور گرفتار شده است. کارشناسان می گویند این مسئله برای آمریکا بسیار ناراحت کننده است زیرا تصرف این شهر ها برای آمریکا هزینه زیادی داشت و اشغال مجدد آن به دست اسلام خواهان به شدت ناراحت کننده است.

4949

کد N51452