تارنمای روسی: آمریکا تهدیدی برای امنیت جهانی است

روسیه,آمریکا,خطرناک ترین کشور

مسکو- ایرنا- تارنمای روسی آی پورتال روز جمعه در گزارشی آمریکا را خطرناک ترین کشور جهان عنوان کرد که سیاست های تجاوزگرانه آن برای امنیت جهانی خطر و تهدید واقعی محسوب می شود.

به گزارش ایرنا در مطلب تارنمای روسی به حملات و تهاجم های نظامی آمریکا به کشورهای مختلف در یک دهه اخیر اشاره و تصریح شد: حملات آمریکا به عراق، افغانستان و لیبی صدها هزار نفر را به کام مرگ برد و این تهاجم ها که با کمک متحدان واشنگتن انجام گرفت، کوچکترین وجه مشترکی با اهداف اعلام شده یعنی دفاع از دمکراسی و حقوق بشر نداشت.

در این گزارش به حمایت آمریکا از گروه های خرابکاری و برخی گروه های تروریستی به عنوان تهدید دیگری برای امنیت جهانی اشاره شده است.

تارنمای روسی به سیاست های اعمال فشار آمریکا و محدودیت هایی که این کشور در عرصه های مختلف به ویژه اقتصادی در مورد کشورهای مخالف خود اعمال می کند، به عنوان عامل دیگر غیرسازنده در روابط بین المللی اشاره کرده است.

تارنمای آیپورتال در ادامه گزارش خود به تلاش های آمریکا برای ایجاد ناامنی در کشورهای منطقه خاورمیانه اشاره کرده که در راستای سیاست های استعماری و توسطعه طلبانه واشنگتن صورت می گیرد.

در گزارش تارنمای روسی نتایج یک نظرسنجی جهانی توسط مؤسسه گالوپ نیز آمده است که در آن مردم کشورهای مختلف جهان شرکت کرده و آمریکا را خطرناک ترین کشور جهان با سیاست مخرب عنوان کردند.

به گزارش تارنمای ˈآیپورتالˈ در این نظرسنجی 66 هزار نفر از 65 کشور جهان شرکت کردند و 22 درصد شرکت کنندگان اعلام کردند که آمریکا بزرگترین تهدید برای امنیت جهانی است.

در این گزارش آمده است: بر اساس نتایج نظرسنجی گالوپ، بیشترین مخالفان سیاست های آمریکا در کشورهای ترکیه و یونان قرار دارند و 45 درصد شرکت کنندگان از این کشورها گفتند که انتظار هیچ اقدام و سیاست مثبتی از سوی آمریکا را ندارند.

اروپام/2242**518**1504
کد N51389