تحولات مصر/

ادامه تظاهرات طرفداران اخوان المسلمین / 14 عضو اخوان دستگیر شدند

آفریقا و خاورمیانه

منابع مصری از درگیری جوانان طرفداران اخوان المسلمین با نیروهای پلیس در مناطق مختلف و دستگیری شماری از آنها خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرفداران اخوان المسلمین در خیابانهای منطقه ارض اللواء با مردم این منطقه درگیر شدند.

الیوم السابع همچنین گزاشر داد اعضای اخوان المسلمین، خیابان الثلاثینی در منطقه العمرانیه واقع در الجیزه را بستند و لاستیکها و سطلهای زباله را نیز به آتش کشیدند.

این رسانه مصری همچنین گزارش داد طرفداران اخوان المسلمین به سوی مردم الشرقیه تیراندازی کردند که بر اثر آن یکی از شهروندان زخمی شد.

اخوانی ها همچنین از مقابل مسجد السلام در محله العاشر شهر نصر راهپیمایی خود را آغاز کردند. طرفداران اخوان در این راهپیمایی شعارهایی علیه فرماندهان ارتش مصر سردادند.

منابع مصری همچنین از تشدید تدابیر امنیتی در اطراف مسجد العزیزبالله همزمان با آغاز تظاهرات طرفداران اخوان المسلمین خبر دادند که شعارهایی بر ضد ارتش و پلیس سر می دادند.

بر اساس این گزارش، جوانان طرفداران اخوان المسلمین، یک خودرو پلیس را در منطقه الزیتون به آتش کشیدند.

دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین هم با برگزاری تظاهراتی در الازهر، محکوم شدن همکلاسی های خود به زندان را محکوم کردند.

الیوم السابع گزارش داد نیروهای امنیتی از گاز اشک آور برای متفرق کردن طرفداران اخوان المسلمین در خیابان مصطفی النحاس که دست به تظاهرات زده بودند، استفاده کردند.

بر اساس این گزارش، درگیریها میان طرفداران اخوان و مردم منطقه النعام در المطریه هم از سرگرفته شد.

یک منبع امنیتی هم در اداره امنیتی الجزیره از دستگیری 14 عضو اخوان المسلمین در درگیریهای خیابانهای الهرم خبر داد.

به گفته این منبع، نیروهای امنیتی همچنان به تعقیب طرفداران اخوان در خیابانهای اطراف خیابان مصطفی النحاس شهر النصر ادامه می دهند.

تظاهرات و  اعتراضات طرفداران اخوان المسلمین از هنگامی که محمد مرسی رئیس جمهوری وابسته به آنها از سوی فرماندهان ارتش برکنار شد، آغاز شده و همچنان ادامه دارد.