بازگشت ناآرامی به شمال لبنان / درگیری میان ارتش و افراد مسلح در طرابلس

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های لبنانی از درگیری نیروهای ارتش با افراد مسلح در منطقه باب التبانه طرابلس واقع در شمال لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نیروهای ارتش و افراد مسلح در خیابان سوریه در التبانه طرابلس با یکدیگر درگیر شدند که شماری از طرفین زخمی شدند.

خبرنگار این رسانه گزارش داد درگیری ها در خیابان سوریه در التبانه(منطقه سنی نشین طرابلس) در نزدیکی مسجد عبدالرحمن رخ داده است که به زخمی شدن شماری از طرفین منجر شده است.

علت بروز این درگیریها مقابله ارتش با افراد مسلح بود که اقدام به بستن راه منتهی به مسجد عبدالرحمن کرده بودند.