نبیه بری تاکید کرد؛

لزوم تشکیل دولت فراگیر در لبنان / بیانیه وزارتی پس از تشکیل دولت تدوین می شود

آفریقا و خاورمیانه

رئیس پارلمان لبنان با تاکید بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر خاطر نشان کرد بیانیه وزارتی پس از تشکیل دولت جدید لبنان تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد در گفتگوها و رایزنی های ویژه تشکیل دولت فراگیر لبنان به اسامی و پستهای وزارتی پرداخته نمی شود و موضوع بیانیه وزارتی تا کنون بررسی نشده است و به بعد از تشکیل دولت موکول شده است.

وی افزود با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان درباره به تعویق افتادن بیانیه وزارتی توافق دارد و معنایش این نیست که این مسئله سبب بروز مشکل می شود.

بر اساس گزارش النشره، نبیه بری با اشاره به اینکه میشل سلیمان هم از دولت فراگیر حمایت می کند، اظهار داشت فضاهای مثبتی حاکم شده است.

وی بار دیگر از فرمول 8-8-8 برای تشکیل دولت جدید لبنان و تبادل و چرخش در وزارتخانه ها حمایت کرد .

نبیه بری به بیانیه اخیر فراکسیون پارلمانی جریان المستقبل اشاره کرد و گفت این بیانیه به معنای مخالفت با وزارت اعضای حزب الله نیست.

وی با تاکید بر ضرورت گفتگو میان همه گروههای لبنانی برای حل اختلافات در خصوص طرح برخی از طیفهای جریان 14 مارس مبنی بر اینکه اعضای حزب الله وزیر نشوند، بلکه دوستان این جنبش به وزارت برسند، اظهار داشت این طرح به مثابه انزوای این جنبش است.

نبیه بری بار دیگر بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر لبنان در اسرع وقت برای حل مشکلات امنیتی و سیاسی با توجه به شرایط حساس لبنان تاکید کرد.