هیات نظارت بر رفتار نمایندگان:

نطق مطهری در راستای وظایف نمایندگی بود/ اعلام جرم دادستان وارد نیست

عضو حیدرپور اظهار کرد:‌ هیات نظارت بر رفتار نمایندگان روز گذشته بر حسب دستوری که نایب رئیس مجلس در صحن علنی به این هیات داده بود، نطق آقای مطهری را بررسی کرد.

 

به گزارش ایسنا، وی ا فزود: نتیجه بررسی‌ هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این بود که نطق آقای مطهری در راستای ایفای وظایف نمایندگی‌اش بوده است پس اقداماتی که دادستانی در خصوص تغییر و اعلام جرم علیه ایشان انجام داده بود وارد دانسته شد.

 

این عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در عین حال گفت: هیات نظارت همچنین مقرر کرد که یک یا دو مورد از نطق آقای مطهری در مورد قوه قضاییه قابل تامل است و قرار شد تمامی این موارد به صورت کتبی و رسمی به هیات رئیسه جهت اقدامات بعدی ارائه شود و چنانچه دادستانی تهران هم از مجلس در این رابطه استعلامی را انجام داد توضیحاتی به دادستانی تهران اعلام شود.

 

حیدرپور خاطرنشان کرد که این موارد مربوط به بخش نطق آقای مطهری است که قوه قضاییه را مورد خطاب قرار داده بود که این موارد مورد تامل بیشتری قرار می‌گیرد و بررسی‌های بیشتری نیز انجام می‌شود و بر این اساس در این دو مورد نیز قرار است هیات نظارت جلسه‌ی دیگری را جهت بررسی بیشتر برگزار کند.

 

وی همچنین گفت: اقدامی که دادستانی تهران علیه آقای مطهری انجام داده و بیانیه‌ای را صادر کرده نیز مورد ایراد واقع شد، چون بر اساس رویه متعارفی که بین مجلس و شعب دادگستری وجود دارد باید دادستانی تهران در صورت وجود موردی آن را به یکی از شعب ارسال می‌کرد و شعب نیز بعد از طی رویه و اخذ نظر هیات نظارت اقدام لازم را انجام می‌داد که این روال متعارف انجام نشد.

1717

کد N50363