فوری/

نخست وزیر تونس استعفا کرد

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های خارجی از استعفای "علی العریض" نخست وزیر تونس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روسیا الیوم در خبری فوری اعلام کرد که علی العریض نخست وزیر تونس استعفای خود را به ریاست جمهوری این کشور تقدیم کرد.

وی در نتیجه اعتراضات مردمی که خواهان انحلال دولت بودند از سمت خود استعفا کرد.